11 km

Platges d’arena fina

Sol tot l’any

800 ha

Zones Verdes

18.469

Població

Galeria Guardamar