11 km

Platges d’arena fina

Sol tot l’any

800 ha

Zones Verds

15.348

Població

Galeria Guardamar