PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE GUARDAMAR

Factoria Romana i Ràbita Islàmica del Montcaio

Assentament amb diverses fases constructives d’època romana (s. I al IV dC). Som davant d’un conjunt d’època romana i tardo romana relacionat amb un assentament costaner dedicat a l’explotació dels recursos de la mar: pesca, sal i derivats.

Coronant la seqüència arqueològica del jaciment s’ha documentat també una Ràbita islàmica d’època califal-taifal (s. X-XI). L’estructura excavada està composta per una cel·la oratori que conté el mur de la quibla i el seu mihrab corresponent.

La instal·lació d’aquesta ràbita tan prop de la mar s’explica pel caràcter fronterer que va tenir la façana marítima de la Mediterrània per a la comunitat hispanomusulmana.