Dunes i Pineda de Guardamar

800 hectàrees de Dunes i Pineda

Les Dunes i Pineda de Guardamar de Segura estan declarades Lloc d’Interès Comunitari (LIC). És un dels paratges naturals més preciosos de la Costa Blanca. Les dunes estan formades a partir de les arenes aportades per la mar, formant un cordó dunar que cobreix tot el front litoral del municipi, de nord a sud. Constitueixen un espai de gran atractiu on podràs passejar a la vora de la mar envoltat de natura.

Aquest espai forestal, a la vora de la Mediterrània, té 800 hectàrees d’extensió. En el seu origen va ser un conjunt de dunes d’arena mòbils, que van ser fixades a través de la plantació de diverses espècies vegetals com pins, palmeres, xiprers i eucaliptus.

Projecte de Defensa i Repoblació de les Dunes

El 2 de desembre de 1897 va ser aprovat per Reial Ordre el Projecte de Defensa i
Repoblació de les Dunes de Guardamar, posant així la primera pedra en un procés
innovador per a l’època i amb uns excel·lents resultats per a la població de Guardamar, que va veure desaparèixer el risc que representava l’avanç del sistema dunar.

La intensa desforestació que ‒des del segle XVIII fins a principis del XIX‒ va tenir lloc a la conca del Segura, unida als processos erosius del riu sobre la conca desprotegida van provocar un augment considerable dels sediments, que eren posteriorment redistribuïts al llarg de la costa per l’acció de la mar. La força de vent posava la cirereta a aquest amarg pastís, mobilitzant aquests sediments cap a l’interior.

Així, les dunes avançaven a un ritme d’entre 2 i 8 metres per any. Per fixar aquestes dunes, es va procedir a una repoblació forestal dirigida per l’enginyer de monts Francisco Mira i Botella. La repoblació, que s’inicià l’any 1900 i finalitzà en la dècada dels 30, ha donat lloc a l’actual massa forestal consolidada al costat de la mar, coneguda com “la pineda”. S’hi conserva un viver i diverses edificacions forestals de l’època.

Els més de 600.000 arbres que foren plantats al llarg de quatre dècades crearen un entorn paisatgístic d’extraordinari atractiu ecològic, turístic i cultural.

La Festa de l’Arbre

Un dels llegats del procés de la repoblació forestal és la Festa de l’Arbre, en què es duen a terme plantacions a la pineda.

La primera celebració de la Festa de l’Arbre a Guardamar fou en 1904. Consistí en un acte obert a tot el poble centrat, però, al voltant dels xiquets. Aquests ‒acompanyats pels mestres d’escola‒ plantaven arbres i cantaven himnes.

A hores d’ara, aquesta festa se celebra encara a Guardamar el 31 de gener de cada any, sense haver perdut ‒gens ni miqueta‒ l’esperit pedagògic amb el qual es va concebre.

Secrets arqueològics a l’arena

Les Dunes de Guardamar alberguen dos importants jaciments arqueològics: la ciutat portuària fenícia de La Fonteta (s. VIII-VI aC) i la Ràbita Califal (s. IX-XI dC), un dels conjunts històrics i religiosos més importants de l’Islam a Espanya.

Separats per gairebé dos mil anys d’antiguitat i una espessa capa d’arena, la rellevància cultural, històrica i monumental de tots dos els situa entre les ruïnes més importants en el seu gènere, no només de la península ibèrica sinó també de tota la Mediterrània occidental.

Guardamar compta amb tres grans parcs que contribueixen a l’augment de les zones verdes del nostre municipi:

El Parc Alfons XIII, el Parc Reina Sofia i el Parc de les Nyores